1 2 3
Жилищна сграда на ул. Захарий Княжески 10-12 Жилищна сграда на ул. Света Троица 211 Жилищна сграда на ул. Аугуста Траяна 60

АКТУАЛНИ ОБЕКТИ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБЕКТИ

ЗА КОМПАНИЯТА

Събирателно дружество “Агра-ТК и сие” е създадено през 1991 г. и през 1997 г. преобразувано без ликвидация в дружество с ограничена отговорност “Агрос” със седалище гр.Стара Загора.

До 1995 г. фирмата се занимава с проектиране, оценки и посредничество при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти на територията на гр.Стара Загора и региона.От 1995 г. до настоящия момент е и на строителния пазар в Стара Загора в качеството си на инвеститор и строител. За този период сме построили и издали по съответния ред жилищни сгради с отлично качество, без забележки от държавните приемателни комисии и независимия строителен надзор, както следва:

Триетажна + терасовиден етаж, 12 фамилна жилищна сграда с 12 бр. гаражи и 2 бр. магазини, ул.”Патриарх Евтимий” № 186, гр.Стара Загора.

Триетажна + терасовиден етаж, 8 фамилна жилищна сграда с магазин № 3, ул.”Искър” № 31, гр. Стара Загора.

Триетажна + два терасовидни етажа, 14 фамилна жилищна сграда с 2 бр. гаражи, ул.”Ангел Кънчев” № 85, гр.Стара Загора.

Четириетажна + терасовиден етаж, 15 фамилна жилищна сграда с 6 бр. гаражи, два бр. офиси и обекти за стопанска дейност – магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и бръснаро-фризьорски салон, ул.”Майор Кавалджиев” № 69, гр. Стара Загора.

 Жилищна сграда с гаражи и ОСД, ул.”Света Троица” № 211, гр. Стара Загора.

Жилищна сграда с гаражи и ОСД, ул.Августа Траяна № 60 в гр. Стара Загора.

През 2007 г. и 2008 г. АГРОС ООД участва в строителството на Селище с контролиран достъп „Атюрен” с.Малка Верея – еднофамилни къщи „Атина-2”,  „Атина-5”, „Калина-4”, редова къща „Ажур”.

В края на 2008 г. завършваме строителството на Жилищна сграда с гаражи и ОСД с РЗП - 3365,49 кв.м. в гр.Стара Загора ул.”Захари Княжески” № 10-12 в УПИ  № VІ – 2246,2779 в кв.101 по плана на гр. Стара Загора.

В настоящия момент извършваме проектиране на няколко обекта със смесено - жилищно и обществено обслужващо предназначение.

Фирмата извършва и строителни ремонти.

АГРОС ООД е с установени традиции в прилагането на нови строителни материали и модерни технологии.