1 2 3
Жилищна сграда на ул. Захарий Княжески 10-12 Жилищна сграда на ул. Света Троица 211 Жилищна сграда на ул. Аугуста Траяна 60

АКТУАЛНИ ОБЕКТИ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБЕКТИ

АНТОН МАРЧИН - ГРУБ СТРОЕЖ

Носещата конструкция на сградата е скелетно – гредова, стоманобетонна, монолитна.Оградните и преградни зидове се изпълняват от решетъчни керамични тухли, обрамчени със стоманобетонови пояси, греди и колони. Всички външни ограждащи стени са с дебелина 25 см., вътрешните стени в зависимост от предназначението им са с дебелина 12 см. и 25 см.

Проектът е изготвен при спазване на нормативните изисквания касаещи строителството на жилищни сгради, включително нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции и нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони ( за района на Стара Загора – VІІІ –ма степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Корник )

За постигане на максимално гладки и равни повърхности още във фазата на грубия строеж се използва едроплощен кофраж тип УНИВЕРСАЛ, обшит с хидрофобен шперплат.