1 2 3
Жилищна сграда на ул. Захарий Княжески 10-12 Жилищна сграда на ул. Света Троица 211 Жилищна сграда на ул. Аугуста Траяна 60

АКТУАЛНИ ОБЕКТИ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБЕКТИ

АНТОН МАРЧИН - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

Обектът се намира в източната част на гр.Стара Загора с административен адрес :ул.”Антон Марчин”40 в УПИ XI-5728а,5728б в кв.117 по плана на гр.Стара Загора.

Жилищната сграда има четири изложения и се състои от :

- подземен етаж-тринадесет гаража и десет мазета

- първи етаж-седем магазина, два гаража

- втори етаж-два апартамента и четири ателиета

- трети етаж-три апартамента и две ателиета

- четвърти етаж-три апартамента и две ателиета

- пети етаж- три апартамента и две ателиета

- шести етаж- три апартамента и едно ателие

- седми етаж- един апартамент и две ателиета и шест броя складове