1 2 3
Жилищна сграда на ул. Захарий Княжески 10-12 Жилищна сграда на ул. Света Троица 211 Жилищна сграда на ул. Аугуста Траяна 60

АКТУАЛНИ ОБЕКТИ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБЕКТИ

ГЕНЕРАЛ ГУРКО - ЛОКАЦИЯ

Обектът  се намира в източната част на гр.Стара Загора на юг от Първо основно училище с административен адрес :ул.”Ген.Гурко” № 148-150 в УПИ IV 5732,5733, кв.412 по плана на гр.Стара Загора.

Жилищната сграда има четири изложения и се състои  от :

подземен етаж:
• 7 бр. гаражи – от 25 до 33 кв.м.
• 10 бр. Мазета – от 3 до 4 кв.м.
първи етаж:
• 4 бр. магазини – от 55 до 65 кв.м.
• 7 бр. паркоместа – от 8 до 10 кв.м.
втори етаж:
• 2 бр. апартаменти 2+Б – 67 кв.м.
трети етаж:
• 2 бр. апартаменти 3+Б – 91 кв.м.
• 2 бр. апартаменти 2+Б – 68 кв.м.
четвърти етаж:
• 2 бр. апартаменти 2+Б – 66 кв.м.
пети етаж:
• 1 бр. апартаменти 3+Б – 93 кв.м.
• 1 бр. апартаменти 2+Б – 58 кв.м.
• 2 бр. ателиета (2+Б) – от 58 до 79 кв.м.
шести етаж:
• 2 бр. апартаменти 3+Б – 87 кв.м.