1 2 3
Жилищна сграда на ул. Захарий Княжески 10-12 Жилищна сграда на ул. Света Троица 211 Жилищна сграда на ул. Аугуста Траяна 60

АКТУАЛНИ ОБЕКТИ

ПРЕДСТОЯЩИ ОБЕКТИ

КОЛЬО ГАНЧЕВ - ЛОКАЦИЯ

Обектът се намира в централната част на гр.Стара Загора, на ул.”К.Ганчев”, между ул.”Хр.Ботев” и ул.”Бр.Жекови” с административен адрес :ул.”Кольо Ганчев” № 22 в УПИ  XII 2033   в  кв. 51 по плана на гр. Стара Загора.